fbpx

VNSUPPLEMENTS thu thập thông tin gì về tôi?

Khi bạn đăng ký tham gia hoặc sử dụng một dịch vụ trên bất kỳ website nào của VNSUPPLEMENTS, ví dụ như để nhận thông báo lịch uống thuốc, tham gia đổi quà, trò chuyện trực tuyến, tin nhắn, chúng tôi có thể cần thông tin cá nhân về bạn. Thông tin này có thể là tên, email, địa chỉ để nhận thư, điện thoại để bàn, điện thoại di động, hay ngày sinh của bạn.

Khi điền thông tin vào các mục được yêu cầu, bạn tạo điều kiện để VNSUPPLEMENTS và các nhà cung cấp dịch vụ cho VNSUPPLEMENTS, cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

VNSUPPLEMENTS cũng sử dụng cookie. Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ ghi nhớ những lúc bạn truy cập internet để thiết kế những website theo thị hiếu của bạn. Bạn có thể chấp nhận tất cả cookie, thông báo mỗi khi nhận cookie, hoặc không chấp nhận bất kỳ cái nào bằng cách điều chỉnh phần mềm lướt mạng của bạn.

Tương tự, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP (Địa chỉ IP là dãy số đặc thù của mỗi computer hay dụng cụ nối mạng). Chúng tôi dùng phần mềm phân tích về IP và cookie để cải thiện tiện ích truy cập của người sử dụng. Thông tin này không dùng để lập một hồ sơ cá nhân của bạn, và chúng tôi thường xuyên xóa các data thu thập được.

Chúng tôi cũng dựa trên địa chỉ IP để biết bạn truy cập từ bên ngoài hay ở trong nước Việt Nam. Nếu bạn 16 tuổi hoặc nhỏ hơn, vui lòng xin phép cha mẹ/người giám hộ trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho website của VNSUPPLEMENTS. Nếu không được phép, người sử dụng không được phép cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

VNSUPPLEMENTS sẽ sử dụng thông tin cá nhân của tôi thế nào?

VNSUPPLEMENTS chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, kể cả cho mục đích hành chính, có nghĩa là VNSUPPLEMENTS có thể liên lạc với bạn về những dịch vụ mà bạn đăng ký.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

Nếu bạn gửi hoặc đăng những thông tin gây xúc phạm, không thích hợp trên website, app của VNSUPPLEMENTS, hoặc có hành động gây rối, VNSUPPLEMENTS có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn những hành động như vậy.

VNSUPPLEMENTS sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ cất giữ thông tin cá nhân của bạn trên máy của chúng tôi khi nào còn cần thiết cho dịch vụ bạn đăng ký. Trong khi nếu bạn gửi bài đăng trên VNSUPPLEMENTS, thường bài chỉ được lưu lại tùy theo mục đích của nó mà thôi.

Tag:
Tin liên quan
El juego de DS más efectivo
Mejora tu colección y siente nostalgia con los mejores juegos de DS para…
How come Avast is definitely Blocking Websites
If you have been going through frequent issues with your Avast security program,…
The Best Free VPN For Android os
Despite the fact that there are a great number of free VPN for…
Very best Free VPN For Apple pc
If you're looking for the best no cost VPN with regards to Mac,…