Reps là gì? Nên tập nặng bao nhiêu?

Khá nhiều người mới làm quen với tập luyện sẽ nhìn thấy cụm từ “rep” trong cái bài viết chia sẻ kiến thức nhưng lại không rõ nó có nghĩa là gì, rep là viết tắt cho repetition và repetition trong set tập đồng nghĩa với “repetition maximum”.

10 rep có nghĩa là 10RM và có nghĩa là mức tạ mà bản thân mình không làm nổi rep thứ 11, đấy là mức tạ 10 rep, chứ không phải lấy đại 1 cái tạ nào đấy rồi đếm đến rep thứ 10 xong rồi thôi.

Từ đó chúng ta lại quan tâm tới 1 khía cạnh khác khá thú vị, nên tập nặng bao nhiêu?

Vì cơ bắp được phát triển trong thời gian nghỉ ngơi chứ không phải là trong lúc tập, trong thời gian nghỉ ngơi “recovery” và “recompostion” xảy ra để cơ bắp phát triển được, trong lúc tập là lúc “tổn thương” cơ bắp để rồi đến lúc nghỉ ngơi thì cơ thể sửa chữa lắp vá và bù đắp thêm tế bào mới vào chỗ tổn thương đấy.

Vì vậy bạn nên xác định được repetition maximum của bản thân mình để có khối lượng tập luyện phù hợp với bản thân, chứ không nên áp dụng cứng nhắc 1 công thức cho tất cả mọi người!

QUAY ĐỂ NHẬN THƯỞNG

  • Hãy thử vận may của bạn để nhận được phiếu giảm giá
  • 1 lần quay mỗi email
  • Không gian lận
Hãy thử vận may của bạn
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn