Cơ chế giảm mỡ ? Có nên theo ketogenic diet không?

Cơ chế của việc giảm mỡ sẽ luôn là caloric deficit, có nghĩa là cơ thể phải tiêu thụ nhiều năng lượng hơn là cơ thể được nạp năng lượng vào. Cùng Vietnam’s Supplements tìm hiểu một số lưu ý quan trọng khi bạn muốn biết về cơ chế giảm mỡ và ketogenic diet.

Không có 1 cơ chế nào khác nữa cả, có theo diet gì đi chăng nữa thì nó cũng vẫn phải theo cơ chế caloric deficit thì mới giảm được mỡ. Vậy thì tại sao nhiều người lại theo ketogen diet để giảm mỡ?

ketogen sẽ giúp giảm mỡ và giảm cả nước trong cơ bắp được nhanh nhất. Tại sao lại thế ? Vì có 3 nguồn macros từ thiên nhiên cung cấp calo, đấy là Carb (C), Protein (P), và Fat (F).

Trong ketogenic diet chúng ta sẽ khiến Carb -> 0. Có nghĩa là mình gần như huỷ bỏ đi 1 nguồn macros hoàn toàn, huỷ bỏ đi 1 nguồn cung cấp calo có nghĩa là mình đã thiếu đi 1 khoản năng lượng rồi, đấy là calo deficit thứ nhất.

Bây giờ cơ thể mình có thêm trong gen 1 cơ chế phòng bị để tạo ra keton bodies từ mỡ để làm năng lượng thay thế nếu mình huỷ bỏ carbs. Cơ chế này khiến cơ thể lấy mỡ để tạo ra ketones cho nên việc này lại khiến thêm calo deficit nữa.

Đấy là calo deficit thứ 2, bây giờ calo deficit 1 + calo deficit 2 thì sẽ ra kết quả calo deficit cao hơn. Calo deficit càng cao thì khiến giảm bodyfat càng nhanh. Nhưng ngược lại thì calo deficit càng cao thì rủi ro mất cơ và mất sức (performance) cũng càng nhiều.

Vì thế chúng ta không thể nào mãi mãi kcal deficit theo ketogenic được, nếu không thì mình sẽ chết. Và 1 điều cuối quan trọng: thế mình có ở trạng thái ketogenic mà vẫn không caloric deficit và không giảm mỡ được không?

Đương nhiên là được, ví dụ như mình huỷ bỏ carbs nhưng lại ăn bù Fat và Protein quá nhiều khiến cơ thể vẫn ở trạng thái thừa calo. Và trạng thái này sẽ rất nguy hiểm vì các organ sẽ hỏng dần do pH của máu bị acidic (-> Ketoazidose).

Vì thế, hãy tìm hiểu kỹ và lựa chọn cho mình phương pháp tốt nhất cho sức khỏe, chỉ có tập luyện bền vững mới mang lại cho chúng ta sức khỏe lâu dài.