Glutamine là gì ? Tác dụng với người tập gym

Glutamin không phải là amin thiết yếu (essential amino acid), mà Glutamine là amin không-thiết-yếu (non-essential amino acid). Cơ thể con người của chúng ta khi tổng hợp ra các amin thì ~80% cơ thể tổng hợp ra Glutamin.

Có nghĩa là cơ thể mình tự tổng hợp ra rất rất rất nhiều Glutamin, vì thế Glutamin không thiết yếu.

Tác dụng của glutamine:

L-Glutamin là proteinogenic amino acid, cộng tất cả khối lượng của tất cả 20 proteinogenic amin lại với nhau thì nó sẽ là lượng protein. có nghĩa là trong hàm lượng protein nó đã có phần của Glutamin đóng góp rồi.

Có đổ thêm Glutamin hoặc bất cứ proteinogenic amin nào vào thì chúng nó cũng nằm ở trong khoản protein rồi. Vì thế cái tên của chúng nó mới gọi là “proteinogenic”.

Thêm nữa là đổ thêm Glutamin không giúp ích việc gì trong việc tập tạ, hoặc tập nặng, hoặc recovery… vì vốn dĩ nó không hề bị thiếu bao giờ và nó được cơ thể tự tổng hợp theo nhu cầu.

Vì thế, khi tập hãy tìm hiểu và bổ sung những thứ thiết yếu để tránh lãng phí không cần thiết.

QUAY ĐỂ NHẬN THƯỞNG

  • Hãy thử vận may của bạn để nhận được phiếu giảm giá
  • 1 lần quay mỗi email
  • Không gian lận
Hãy thử vận may của bạn
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn