Ngực dưới & ghế dốc.

Ngực được phân biệt rõ ra thành 2 phần là Musculus Pectoralis Minor (phần nhỏ) và Musculus Pectoralis Major (phần to “dưới”). Nhưng phần dưới chính là 85% của toàn bộ ngực (Pectoralis) rồi. Cho nên có tập góc nào đi nữa thì cũng không kích thích gì thêm được phần cắt ở dưới.

Bao giờ pectoralis major nó đủ to thì phần cắt dưới sẽ đủ rõ. Tập góc nào đi nữa thì pectoralis major nó vẫn là pectoralis major.

Người ta đã thí nghiệm đo bằng EMG (ElectroMyoGraphy) từ năm 1995 release ở Journal of Strength and Conditioning Research nên bạn nào quan tâm có thể tra cứu thêm dựa trên từ khóa này. Tập kiểu gì cũng được nếu pectoralis major phát triển được.

Nhưng vấn đề ở đây là ghế dốc không kích thích pectoralis major (sternum head) hơn so với ghế ngang mà còn kích thích kém hơn!!! Cho nên không phải tập ghế dốc nếu mục đích là “ngực dưới”. Vì ngực dưới vốn dĩ không tồn tại. Còn nếu muốn tập ghế dốc thì không ai cấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

QUAY ĐỂ NHẬN THƯỞNG

  • Hãy thử vận may của bạn để nhận được phiếu giảm giá
  • 1 lần quay mỗi email
  • Không gian lận
Hãy thử vận may của bạn
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn