Tập thân dưới có tăng cơ toàn thân ?

Điều vừa đúng và vừa không đúng, đúng là khi phải lao động và vận động nặng thì cơ thể sẽ phản ứng là tiết ra Tes nhiều hơn, nhưng cái “lượng nhiều hơn” này nó không đáng kể, vì nó không nhiều hơn ở mức độ supraphysiological để có thể ảnh hưởng trong việc phát triển thêm cơ toàn thân ở mức độ bạn có thể cảm nhận được.

Vì vậy việc tốt nhất bạn nên làm là quy chuẩn hóa các bài tập để phát triển tốt nhất các nhóm cơ. Ngoài ra việc kết hợp bổ sung các sản phẩm chống dị hóa và hỗ trợ phát triển cơ bắp như Optimized eAA sẽ là lựa chọn phù hợp dành cho bạn.